INICIO
UTILIDADES PARA LA PRACTICA
TEXTOS
CONTACTO  Y
ENLACES
 

                                                 

Puedes descargar "Una Vida Divina: Biografía de Sri  Bhupendranath Sanyal Mahasaya" en pdf aquí

 

Bhupendranath Sanyal, último discípulo directo de Lahiri Mahasaya, es el autor de la Yoguiswar Stotram  (mensaje 256) 

 

  Yoguiswar Stotram

   

Vilokya Lokaan Kalidusta Chittaan,
Samaavishad Yah Kripayaatma Nisthah.
Gitaiva Pathyaa Khalumukti Hetur,
Yogishwaram Tam Pranamaami Nityam.

Ye Yogadharmey Kritasamshayaascha
Ye Chaapi Viswas-Vihina-Chittah,
Nihsamshayaastaan Kritavaan Ho Yo
Viswas-Yuktaanapi Mohamuktaan.


Yo Yogadharma Mritabaddhi Bhuyo
Karot Sajeevam Paridarshya Tasya,
Asimashaktim Nijajivanesmin
Yogishwaram Tam Pranamaami Nityam.

Grihiha Yo Sou Yativat Sadaiva
Sarvaswavasthaa-Swatala Samaadhow.
Sukhamcha Dukkham Trinavaddhi Yasya
Yogishwaram Tam Pranamaami Nityam.


Yo Labdha Siddhih Swayameva Bhutwaa
Kritwaatra Maarga Sugamancha Siddheh.
Dattabhayosmin Khalu Durbalebhyo
Yogishwaram Tam Pranamaami Nityam.
 

Namo Yogindra Naathaaya
Yogatatwa Prachaariney.
Amritatwa-Prabodhaaya
Jagataam Guravey Namah.